TKP HEADLINE

วัดลำตะเคียน

 วัดลำตะเคียน

วัดลำตะเคียน แหล่งเรียนรู้ที่สืบทอด ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประเพณี จากอดีตจนถึงปัจจุบันชุมชน ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่ชาวบ้านจากชุมชนรอบๆ วัดหรือแม้จากสถานที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษา และรับการสั่งสอนอบรมทางด้านจิตใจ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน แต่ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อการศึกษาของประเทศได้พัฒนาเจริญมากขึ้น และการศึกษาได้แยกตัวออกจากวัด โดยตั้งเป็นสถานศึกษาเป็นเอกเทศ และครูผู้สอนก็มิได้เป็นพระสงฆ์ ดังนั้นเด็กไทยในยุคปัจจุบัน จึงมิได้มีความใกล้ชิดกับวัด และพระสงฆ์เฉกเช่นเมื่อก่อน แต่วัดยังมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดที่มีโบราณวัตถุและโบราณสถานอันงดงาม และมีคุณค่าทางศิลปะ เช่น ประเพณีทอดกฐินประจำปี ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ พิธียกช่อฟ้า แห่เทียนพรรษา


ประวัติความเป็นมาของวัดลำตะเคียน แหล่งเรียนรู้ที่สืบทอด ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประเพณี

            วัดลำตะเคียน เดิมบริเวณนี้มีวัดชื่อ "กระเถิด" วัดนี้จะย้ายที่ตั้งวัด ต่อมาได้ขุดสระน้ำเพื่อเอาดินไปถมที่สร้างโบสถ์ โดยชาวบ้านร่วมกันขุด แล้วได้พบต้นตะเคียนกลางสระ ต่อมาก็เลยเรียกที่บริเวณนี้ว่า "ต.ลำตะเคียน" จนถึงปัจจุบัน วัดลำตะเคียน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ทางทิศใต้ติดต่อกับตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็กของอำเภอผักไห่ รอบ ๆวัดรายล้อมด้วยทุ่งนาข้าว ที่เขียวขจี วัดลำตะเคียนตั้งอยู่ในพื้นที่แก้มลิง ในช่วงฤดูฝนจนถึงประมาณเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ทางกรมชลประทานจะผันน้ำที่เกินปริมาณการกักเก็บเข้าบริเวณทุ่งนาที่อยู่รอบ ๆวัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงทำให้บริเวณรอบ ๆ วัดลำตะเคียน ที่เป็นทุ่งนาข้าว กลายเป็นทะเลนาข้าว สมกับคำว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

            วัดลำตะเคียน มีหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านในชุมชน ต่างเชื่อถือศรัทธา กราบไหว้สักการะบูชา และขอพร

            โดยสรุปแล้ววัดในพระพุทธศาสนายังมีความสำคัญสำหรับชาติไทยในฐานะเป็นแหล่งศึกษาพระธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจในยามมีทุกข์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เป็นที่พึ่งทางใจ และแสวงหาความสงบ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีด้วย


พิธียกช่อฟ้า

หลวงพ่อเพชร

ผู้นำชุมชน นำทอดกฐิน

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี


ผู้นำชุมชนนำถวายเทียนพรรษา


ตักบาตรพระ วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา วัดลำตะเคียน

วันเข้าพรรษา วัดลำตะเคียน

วันเข้าพรรษา วัดลำตะเคียน

นางเกษา คุ้มจะโรจน์ / ผู้ให้ข้อมูล นางสาวธัญญ์ชญนัทธ สายบุญลี / เรียบเรียง

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand