TKP HEADLINE

วัดศรีเมือง

 วัดศรีเมือง

                  วัดศรีเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่จำนวน 38 ไร่ วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2516 อาณาเขตและอุปจารวัด วัดศรีเมือง ทางด้านทิศเหนือติดกับที่ดินของเอกชน ด้านทิศใต้ติดกับแม่น้ำท่าจีน ทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเจ็กเพ็ชร มีทางรถยนต์วิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนเศรษฐกิจ-ธนบุรีปากท่อ และด้านทิศตะวันตกติดกับแพรกสาธารณประโยชน์ ตลอดเนื้อที่ดินของวัดศรีเมือง วัดศรีเมืองเดิมนั้นเป็นวัดร้าง มีเพียงลูกนิมิต 8 ลูกเท่านั้น 

                      เป็นหลักฐานว่าเป็นวัด สิ่งปลูกสร้างไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการร้างของวัด ว่าร้างมากี่ปี ร้างเพราะอะไร ทราบเพียงว่า เดิมชื่อว่า วัดใหม่ยายเมือง และวัดนี้ได้พัฒนาสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยประชาชนได้นิมนต์พระสัมฤทธิ์ - ถิราโภ (ปัจจุบันประชาชนนิยมเรียกว่า หลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภ) มาเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด โดยครั้งแรกเมื่อเริ่มพัฒนานั้น กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ เป็นหลังคามุงด้วยจาก ต่อมาเมื่อได้การสนับสนุนจากประชาชนจึงเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ วัดนี้พัฒนามาได้ประมาณ 2 ปีกว่า หลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภ ได้มรณภาพลงในปี พ.ศ. 2513 ต่อมา พระครูสิริสาครวัฒน์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภ ได้ทำหน้าที่พัฒนาแทน ขอเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า "วัดศรีเมือง" มาจนกระทั่งทุกวันนี้ จากศรัทธาประชาชนจนมีเสนาสนะต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 
           วัดศรีเมือง    ตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดใหม่ยายเมือง มีเพียงลูกนิมิต 8 ลูกเท่านั้นเป็นหลักฐานว่าเป็นวัด ไม่หลงเหลือสิ่งก่อสร้างใด ไม่ทราบว่าร้างมานานเท่าใด ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2511 ได้พัฒนาสร้างขึ้นใหม่ โดยประชาชนได้นิมนต์พระสัมฤทธิ์ ถิราโภ มาเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด โดยเริ่มแรกได้เริ่มพัฒนากุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ เป็นหลังคามุงด้วยจาก ต่อมาสิ่งก่อสร้างเปลี่ยนมาเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ จนพระสัมฤทธิ์ ถิราโภ มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2513 พระครูสิริสาครวัฒน์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ จึงได้ทำหน้าที่พัฒนาและเรียกชื่อวัดใหม่ว่า "วัดศรีเมือง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
                      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร อาคาเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในมีพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 24 นิ้ว ซึ่งประชาชนนิยมเรียกว่า หลวงพ่อศรีเมือง ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 2 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 4 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หอพระไตรปิฎก หอกลอง หอระฆัง และศาลาริมน้ำ 2 หลังการเดินทาง มีรถประจำทางวิ่งผ่านสายศรีเมือง -บางปลา หรือเข้ามาทางหลักเส้นถนนเศรษฐกิจ 1เเล้วเลี้ยวซ้ายเข้าปากทางคลองครุ - ศรีเมือง ตรงเข้ามา ประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดศรีเมือง วัดนั้นอยู่ติดถนน

ผู้ให้ข้อมูล : วัด.ไทย
ผู้เรียบเรียง : นายจตุรวิทย์  บ้านเกาะ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand