TKP HEADLINE

แอน&โอ๋ Homemade Bakery

แอน&โอ๋ Homemade Bakery


  กาแฟเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญ และเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยรู้จักนานและน้อยคนที่จะปฎิเสธ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเฉพาะตัว มีความเข้มข้นและหอมในตัว ซึ่งปัจจุบันกิจการร้านกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเรียบง่ายหรือเน้นขายที่ผลิตภัณฑ์หรือขายรูปลักษณ์ จึงทําให้เกิดกระแสเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว แต่อย่างไรก็ตามการดื่มการแฟก็ไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีทั้งโทษและประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคนอาจจะดื่มกาแฟทุกวัน และวันละหลายๆแก้ว ดังนั้นกาแฟจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลาย จึงทําให้กิจการร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นเรื่อยๆShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand