TKP HEADLINE

ปลานิลแดดเดียว วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทับไก่ ตำบลเสม็ดใต้


ตำบลเสม็ดใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นที่เป็นเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองวังซุง คลองบางไผ่ ซึ่งเป็นคลองที่เป็นแนวตำบลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กๆ ตามธรรมชาติ  อีกหลายสาย อาทิเช่น คลองชวดทับไก่ คลองตาแก้ว คลองชวดเสม็ด คลองชวดผักชี เป็นต้น คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมทั้งตำบล ซึ่งมีน้ำในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำจากเขื่อนสียัดส่งมาตามคลองชลประทาน ซอย 4 และส่งต่อไปตามคลองธรรมชาติในพื้นที่

            ตำบลเสม็ดใต้ มีเนื้อที่รวม 21,693 ไร่ แบ่งเขตปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังสีทอง   หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพรง   หมู่ที่ 4 บ้านสนามช้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังโคลน  และหมู่ที่ 6 บ้านดอนทับไก่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร คือ อาชีพทำสวน (มะม่วง มะพร้าว) อาชีพทำนาข้าว อาชีพเลี้ยง     ปศุสัตว์ (เลี้ยงโค สุกร และไก่) และอาชีพการประมง (เลี้ยงกุ้งขาว   กุ้งก้ามกราม และปลาเบญจพรรณ)


ปลานิลแดดเดียว เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านดอนทับไก่ เนื่องจากพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเลี้ยงปลานิล ปลากะพง ปลาเบญจพรรณ ซึ่งมีการเลี้ยงตลอดทั้งปี และจำหน่ายโดยการส่งตลาดค้าปลาสด จึงเกิดปัญหา อุปสรรค ราคาปลาตกต่ำ ปลาที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานการจำหน่าย กศน.ตำบลเสม็ดใต้   กศน.อำเภอบางคล้า  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปปลา  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการแปรรูปปลานิลแดดเดียวแบบต่างๆ เป็นการถนอมอาหารได้นาน รสชาติที่ดีขึ้น  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางภาครัฐ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กรมประมงอำเภอ ร่วมสนับสนุน  การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลแดดเดียว หมู่ที่ 6 บ้านดอนทับไก่  ตำบลเสม็ดใต้  มีแบรนด์สินค้า มีเพจ Facebook เป็นที่รู้จักในกลุ่มตลาดออนไลน์


ขั้นตอนการทำปลานิลแดดเดียว  เริ่มจากการขอดเกล็ดปลา ตัดครีบ ตัดส่วนหัวทิ้ง แล่ปลาจากด้านหลังเลาะเอาก้างออก นำขี้ปลาออกให้หมด   ล้างให้สะอาดก่อน 1 ครั้ง เคล้าเกลือแช่น้ำแข็ง 1 คืน เพื่อให้มีความเค็มนิดๆ เช้านำปลาล้างด้วย น้ำสะอาด 2 ครั้งดับกลิ่นคาว  ปรุงด้วยซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ  น้ำตาลทราย  1 ช้อนชา  เพิ่มความหวานและหอม หมักทิ้งไว้ 15 นาที  และนำไปตากแดดประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งต้องคอยกลับด้านเพื่อให้ปลาแห้ง เท่าๆ กัน หลังจากนั้นนำปลาที่ได้บรรจุลงถุง โดยเครื่องสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของปลานิลแดดเดียวให้อยู่ได้นานขึ้น

จุดเด่นของปลานิลแดดเดียว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทับไก่ ตำบลเสม็ดใต้ คือ เนื้อปลานิลแดดเดียวจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาว เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปลอดสารเคมี  ปลานิลแดดเดียวมีทั้งแบบไร้ก้าง แบบไม่มีหาง แบบมีหาง และแบบทอดแล้ว เพื่อความสะดวกใน การรับประทาน  มีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด   มีมาตรฐานเนื้อปลาไม่เค็มมาก รสชาติดี สามารถเก็บรักษาได้นานโดยแช่ตู้เย็น มีการรับออเดอร์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียวก่อนทุกครั้งที่จะผลิต เพื่อความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์


นอกจากนี้ปลานิลแดดเดียว   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   บ้านดอนทับไก่ได้ผ่านการชั่งและการตรวจสอบตามมาตรฐานของ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี 2563 จากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลานิลแดดเดียว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทับไก่  มีวางจำหน่ายตามศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP   และมีการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ ทางเพจ Facebook    ส่วนราคา แพ็คเล็ก  น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม ราคาแพ็คละ 65 บาท แพ็คใหญ่ น้ำหนัก  1 กิโลกรัมราคาแพ็คละ 130 บาท

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทับไก่ ตำบลเสม็ดใต้  
ที่ทำการกำนัน หมู่บ้านดอนทับไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 081-4246546  Line: neung333myp
เพจ Facebook : ผลิตภัณฑ์บ้านดอนทับไก่ ม.6 ต.เสม็ดใต้

ข้อมูลเนื้อหา โดย นางสาวน้ำผึ้ง คำสอาด 
                            เรียบเรียงเนื้อหา โดย นางจีรานุช กลับน้อย
                                                             ภาพถ่าย/ภาพประกอบโดยนางจีรานุช  กลับน้อย
  ข้อมูล TKP อ้างอิง https://424chachoengsao.blogspot.com/2020/08/blog-post_74.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand