TKP HEADLINE

สะพานหลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์

 

สะพานหลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์

          สะพานหลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่บานกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านทิศตะวันตกของวัดกำมะเชียร หลวงปู่อิ่ม วัดหัวเขาหรือหลวงพ่อ พระอุปัชฌาย์อิ่ม สิริปุญฺโญ พระมหาเถราจารย์ชื่อดัง ผู้มีพุทธาคมแก่กล้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้มากด้วยเมตตาบารมีธรรม เชี่ยวชาญในสมถและวิปัสนากรรมฐาน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ที่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ยกย่อง หลวงปู่อิ่ม วัดหัวเขา ก็นับเป็นอีกรูปหนึ่ง ที่หลวงพ่อปานกล่าวยกย่องด้วยความเคารพ โดยหลวงพ่อปาน เรียกหลวงพ่ออิ่มว่า “พระเจดีย์” ซึ่งหมายถึงว่า เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่น่าเคารพยกย่องเหมือนกับเป็นพระสถูป หรือพระเจดีย์ ที่ควรค่าแก่การสักการบูชา หลวงปู่อิ่ม ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยและญาณสมาบัติสูง ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ หลวงปู่อิ่มนำสร้างสะพานด้วยพลังศรัทธาสามัคคีจากศิษยานุศิษย์ ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมก่อสร้างสะพานขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้สัญจรไปมาข้ามจากฝั่งหมู่บ้าน หัวเขาไปยังหมู่บ้านกำมะเชียร ลักษณะสะพาน เป็นสะพานไม้พาดยาว ข้ามบึงกำมะเชียร หลังจากหลวงปู่อิ่มนำสร้างสะพานได้ 40 ปี  หลวงปู่อิ่มปกครอง พัฒนาคนพัฒนาวัดเรื่อยมา จวบจนได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์สุดท้ายที่  "พระครูปลัดอิ่ม สริปุญโญ" ท่านมรณภาพลง เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.๒๔๘๐ สิริอายุ ๗๔ ปี  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ สะพานขาดชำรุดเป็นบางส่วน หลวงพ่อเปล่ง เจ้าอาวาส วัดหัวเขาองค์ใหม่ สร้างแพไม้ชั่วคราวเติมเต็มส่วนที่ขาด เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้ ต่อมาพุทธศักราช ๒๔๙๐ มหาทัศนัยชื่นจิต เป็นหมอประจำตำบล อยู่ตลาดท่าช้าง ได้รวมพลังศรัทธาสามัคคี  ของประชาชนบ้านกำมะเชียร และบ้านหัวเขา ซ่อมแซม โดยมีเสือฝ้าย เพ็ชนะ เป็นผู้ควบคุมดำเนินการบูรณะสะพานหลวงปู่อิ่มขึ้นมาอีกครั้ง จนสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ สะพานบางส่วนขาด เนื่องจากถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดพัดไป สะพานจึงเกิดความชำรุดขึ้นอีกครั้ง ในปีพุทธศักราช 2555 นายมนัส อ่ำทอง นายอำเภอเดิมบาง   นางบวช รวมพลังศรัทธาสามัคคี ทำพิธีสงฆ์น้อมบูชาหลวงปู่อิ่ม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม  แล้วดำเนินการซ่อมแซมสะพานให้สำเร็จไปด้วยดี ปัจจุบันสะพานหลวงปู่อิ่มยังเป็นอนุสรณ์  ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาอยู่เช่นเดิม แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาไม่สามารถสัญจร ไปมาได้ดังเดิม จึงได้สร้างสะพานปูนขึ้นมาใหม่มาทดแทน เพื่อใช้ในการสัญจรแทนสะพานไม้  หลวงปู่อิ่ม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเขาพระโดยแกนนำของนายมานพ ภัทรโกศล นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ“จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้หลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมบึงกำมะเชียร จากสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถสัญจรไปมา และเดินข้ามสะพานไม้ได้  ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ถ่ายภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง สามารถต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนอำเภอเดิมบางนางบวช และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านกำมะเชียรและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย 
จากภาพผู้เขียนบทความได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งผู้เขียนบทความ  ได้ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง จะเห็นได้ว่าสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ มีความชำรุดหทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ริมบึงกำมะเชียรเต็มไปด้วยวัชพืช มีผักตบชวา ต้นไม้ ต้นหญ้า ขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้เขียนได้ลองเดินข้ามสะพานไม้หลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์ แต่ไม่สามารถเดินสัญจรผ่านสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ได้จากภาพบรรยากาศทำให้ผู้เขียนสัมผัสถึงความรู้สึกอบอุ่นย้อนไปถึงวันเก่า ๆ  นึกถึงภาพที่เคยมีชาวบ้านต้องเดินข้ามและสัญจรผ่านสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์แห่งนี้ คงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข เต็มไปด้วยเรื่องราว ที่ยังมีคนรุ่นก่อนคอยเล่าให้ฟังอยู่เสมอ ผู้เขียนได้นำเรื่องราวของสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนใน กศน.ตำบลเขาพระและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา  จากที่นักศึกษาไม่เคยรู้จักและทราบถึงประวัติของสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ ก็ทำให้ผู้เรียนและ ผู้ที่สนใจเข้าใจถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความยากลำบาก กว่าที่จะสร้างสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์นี้ ขึ้นมาได้จนปัจจุบันนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หลายท่านได้เล็งเห็นความสำคัญ ของสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ ได้มีแนวคิดริเริ่มการบำรุงซ่อมแซมสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ของคนรุ่นหลังได้ศึกษา และสามารถ เป็นที่เช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยความร่วมมือร่วมใจของหัวหน้าส่วนราชการและจากชาวบ้านกำมะเชียรที่ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณซ่อมแซมสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ รวมไปถึงอาหารน้ำดื่ม ที่ชาวบ้านกำมะเชียรรวบรวมกกันมาเพื่อเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยกันซ่อมสะพาน ทำให้ปัจจุบันนี้สะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ กลับมาสวยงามสามารถสัญจรไปมาได้ นักเรียนนักศึกษาสามารถเช็คอินเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนของเรา
ภาพบรรยากาศของหัวหน้าส่วนและประชาชนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวชและใกล้เคียง ผู้มาร่วมซ่อมแซมสะพานหลวงปู่อิ่มอนุสรณ์ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ภูมิทัศน์โดยรอบดูผิดไป จากเดิม ดูสะอาดตา สะพานดูแข็งแรง สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก
 
ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ (วัดกำมะเชียร) ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบาง               นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนน 340 สุพรรณบุรี - ชัยนาท เลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ข้ามสะพานผ่านสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาถนนคลองชลประทานตลาดท่าช้าง ขับถึงแยกเจ้าพระยาเลี้ยวซ้ายวิ่งบนถนนท่าช้าง - ด่านช้าง ประมาณ 500 เมตร สังเกตขวามือก็จะพบประตูทางเข้าวัด กำมะเชียร ขับตรงตามซอยวัดประมาณ 300 เมตร จะพบบึงกำมะเชียร สะพานหลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์จะอยู่ด้านขวามือ


ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวพรรณทิพย์ สว่างศรี
ภาพถ่าย / ภาพประกอบ โดย นางสาวพรรณทิพย์ สว่างศรี
กศน.ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand