TKP HEADLINE

การจักรสานผลิตภัณฑ์กระจูด


การจักรสานผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การเรียนการศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันนี้อุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ อินเทอร์เน็ต PDA GPS ดาวเทียม และไม่นานมานี้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการบ่งบอกว่าสังคมให้ความสำคัญแก่คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นนางปรีดา อินทรฤทธิ์ เป็นภูมิปัญญาด้านการจักรสานผลิตภัณฑ์กระจูด ด้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นด้วยลายและรูปทรง ได้เป็นผู้บุกเบิกนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ด้วยมือกลายมาเป็นสินค้าที่มากมายในปัจจุบันและเป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนได้ด้วย ความรู้ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและการสนใจ รักในงานหัตถกรรม การจักรสานผลิตภัณฑ์กระจูด เป็นอีกหนึ่งที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าทางศิลปะและความงามของการจักสาน มีรูปทรง โครงสร้าง และลวดลายที่สามารถบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี กระจูดหาได้ง่ายไม่ต้องซื้อหา เป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมีตลอดไม่หมดสิ้น บวกกับภูมิปัญญาจนกลายเป็นสินค้าส่งออกสร้างชื่อเสียง เป็นสินค้าโอทอปให้กับอำเภอชะอวดจนในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด ยังมีส่วนช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มรายได้ ส่งเสริมสู่การประอาชีพในชุมชนให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย
ดาวน์โหลดเอกสาร

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand