TKP HEADLINE

มัสยิดซอลี่ฮุ้ลอิสลาม สร้างด้วยไม้อายุมากกว่าหนึ่งศตวรรษ

มัสยิดซอลี่ฮุ้ลอิสลาม (เปรงคลองใหญ่)เรือนไม้ทรงปั้นหยา ลวดลายทางศิลปกรรมอิสลาม ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากบอกเล่า เดิมโต๊ะกีซอและห์ ได้อพยพจากรัฐปาลิส ประเทศมาเลเซีย  มาตั้งรกรากอยู่มัสยิดบึงเตย(คลองกุ่ม) จากนั้นได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เปรงคลองใหญ่  ซึ่งในขณะนั้นโดยรอบยังเป็นป่ารก สัตว์มีพิษชุกชุม การคมนาคมไม่สะดวก ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังและห่างกันมาก โต๊ะกีซอและห์  ได้สร้างมัสยิดขึ้นเป็นเรือนไม้ทรงมะลิลา มีกันสาดรอบ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ  ซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นอิหม่ามคนแรก จนกระทั่งเสียชีวิตลงรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 61 ปี  
ต่อมาฮัจยีอาลี บินอัรซาด ซึ่งเป็นทายาท ดำรงตำแหน่งอิหม่าม ทำการจดทะเบียนมัสยิด เมื่อปี พ.ศ.2492  และได้สร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น  เนื่องจากมัสยิดหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก  จัดสร้างเป็นเรือนปั้นหยา ชั้นเดียว เรือนไม้ใต้ถุนโล่ง พร้อมอาคารประกอบศาสนกิจ (บาแล) ด้วยอาคารมัสยิดที่เป็นไม้มาแต่เดิม การบูรณะซ่อมแซมมัสยิดโดยท่านอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด และมุสลิมในชุมชนเปรงคลองใหญ่ ยังคงอนุรักษ์ศิลปะของอาคารมัสยิดรูปแบบเดิมไว้ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
ความโดดเด่นของมัสยิดที่เห็นชัดคือ  มัสยิดที่สร้างด้วยไม้  ป้ายชื่อมัสยิดที่แกะสลักตัวอักษรภาษาอาหรับ สีเหลืองทองสวยงาม แตกต่างจากรูปแบบมัสยิดในปัจจุบันที่นิยมสร้างให้เข้ากับยุคสมัย เริ่มตั้งแต่ด้านหน้ามัสยิดซอลี่ฮุ้ลอิสลาม จะเห็นเป็นโดมไม้สถาปัตยกรรมอิสลาม ยอดโดมประดับด้วยพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งการสร้างโดมนั้น เป็นการรับเอารูปแบบอาคารมัสยิดของชาติมุสลิมในตะวันออกกลาง มาพัฒนาสถาปัตยกรรมทรงโดมให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มัสยิดซอลี่ฮุ้ลเป็นมัสยิดที่สร้างด้วยไม้ โดมจึงมีการสร้างเป็นไม้ เพื่อให้เข้ากับอาคารของมัสยิด ส่วนพระจันทร์เสี้ยวที่ยอดโดม แสดงถึงการเกี่ยวพันกับการกำหนดวันของศาสนาอิสลาม      ซึ่งต้องอาศัยปรากฏการณ์ของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนด จะเห็นได้ชัดในช่วงเดือนรอมฎอน
เมื่อเข้าไปถึงด้านในมัสยิด  ในส่วนนี้จะใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ (ละหมาด)  เป็นห้องโถงใหญ่ ตกแต่งด้วยไม้ฉลุรอบห้อง กระจกหลากหลายสีบนบานหน้าต่าง  เมื่อมีแสงแดดลอดผ่าน ทำให้
มีสีสันที่สวยงาม อีกทั้งเพดานของมัสยิดที่ทำด้วยไม้มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของมุสลิม และมัสยิดก็มีฐานะเป็นบ้านของพระเจ้าอีกด้วย
เมื่อเข้าไปถึงด้านในมัสยิด  ในส่วนนี้จะใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ (ละหมาด)  เป็นห้องโถงใหญ่ ตกแต่งด้วยไม้ฉลุรอบห้อง กระจกหลากหลายสีบนบานหน้าต่าง  เมื่อมีแสงแดดลอดผ่าน ทำให้มีสีสันที่สวยงาม อีกทั้งเพดานของมัสยิดที่ทำด้วยไม้มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของมุสลิม และมัสยิดก็มีฐานะเป็นบ้านของพระเจ้าอีกด้วย
ส่วนหน้าสุดของห้อง จะเห็นแท่นไม้ มีหลังคาโดมเล็กๆ ความสูง 3 เมตร สร้างด้วยไม้ ฉลุโดยรอบ ดูเด่นเป็นสง่า เรียกว่า มิมบัร คือ สถานที่ขึ้นสู่ที่สูงในมัสยิด มีบันไดหลายๆ ขั้น ให้อิหม่ามขึ้นไปยืนขณะอ่านคุตบะห์ (หลักคำสอน)  และด้านหน้าทั้งสองข้างจะสะดุดตาด้วยแผ่นไม้ขนาดใหญ่ สลักตัวอักษรภาษาอาหรับสีเหลืองทอง เป็นคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอ่าน เพื่อให้รำลึกในการมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว 
ตำแหน่งที่ตั้ง  :  บ้านเปรงคลองใหญ่  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเดินทาง  :  ใช้เส้นทางถนนสายเทพราช – ลาดกระบัง  ขับผ่านตลาดคลองสวน  ตรงตลอดจนถึงทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามนิมคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ  ขับเข้ามาประมาณ 300  เมตร  มัสยิดอยู่ติดคลองประเวศบุรีรมย์  

ข้อมูลโดย นายกริช  มูเนาวเราะห์
เรียบเรียงและเขียนโดย  นางสาววิภาวี  หวังเกษม
ภาพประกอบโดย Facebook มัสยิดซอลี่ฮุ้นอิสลาม – เปรงคลองใหญ่ 
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://424chachoengsao.blogspot.com/2021/08/blog-post_12.html
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand