TKP HEADLINE

แหล่งเรียนรู้ชุมชน “โฮมฮักดินท่าสี”

แหล่งเรียนรู้ชุมชน “โฮมฮักดินท่าสี” 


            ประวัติแหล่งเรียนรู้โฮมฮักดินท่าสี  ก่อตั้งโดยนางสาวศศิมา เสโส อายุ 35 ปี อาชีพเกษตรกร เมื่อปีพุทธศักราช 2561 คิดอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลัง โดยใช้งบประมาณที่ไม่มากนักเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และได้ทำการศึกษาเรียนรู้วิธี การทำบ้านหลายๆ  แบบไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ บ้านปูน และอีกอย่างหนึ่งที่ได้ศึกษาคือบ้านดิน จึงได้เกิดความสนใจ การทำบ้านดินขึ้นขั้นมา โดยตอนแรกได้ศึกษาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต, YouTube และแหล่งเรียนรู้การทำบ้านดินของอาจารย์โจนจันได ทำให้เกิดแรงจูงใจเลยลงคอร์สการเรียนรู้ การทำบ้านดินที่จังหวัดชัยภูมิ พอได้เรียนรู้การทำบ้านดินสักประมาณ 3 วัน ก็ได้กลับมาทำก้อนอิฐดิน ทำเสร็จแล้วก็เริ่มเรียนรู้  การทำรากฐาน โครงสร้างการทำบ้านดิน แล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติโดยการสร้างบ้านดินของตนเองจนสำเร็จ  ได้บ้านหนึ่งหลังจากนั้นทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนที่มีความสนใจได้ มาศึกษาการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง

แหล่งเรียนรู้ชุมชนโฮมฮักดินท่าสี 
                มีความสัมพันธ์ของชุมชนกับการส่งเสริมความยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ชุมชนโฮมฮักท่าสี เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ได้มีการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ที่แหล่งเรียนรู้โฮมฮักดินท่าสี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาความรู้แบบรอบด้าน หาทางเลือกการสร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่มีในชุมชน เพื่อ เป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างบ้านให้ถูกลง และเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงราชกาลที่ 9) นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน             แหล่งเรียนรู้ชุมชนโฮมฮักดินท่าสี  มีการจัดตั้งกลุ่ม โดยเริ่มที่การจัดทำก้อนอิฐดินขึ้นเพื่อสร้างบ้านดินพักอาศัย การสร้างบ้านดิน ซึ้งเป็นทางเลือกหนึ่งของคนอยาก มีบ้านดิน สามารถสร้างบ้านด้วยตนเองและยังประหยัดงบประมาณได้อีกทาง สำหรับ คนที่สนใจ และรักกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  การรวมกลุ่มคนในชุมชนสร้างบ้านดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้คนในครอบครัว และยังสร้างบ้านดิน เป็นบ้านพักผ่อน และการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของบ้านดิน คนในชุมชนบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 และผู้ที่สนใจ ได้ความรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติ และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน และส่งต่อกับคนรุ่นหลังทั้งยังทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้การสร้างบ้านดิน                  แหล่งเรียนรู้ชุมชนโฮมฮักดินท่าสี  คือบ้านที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ และเราสามารถนำวัสดุที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้ผสมผสานกับบ้านดิน เช่น หน้าต่างและประตูจากไม้ หรือวัสดุจากไม้เก่านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่ามากที่สุด ทำให้บ้านดินมีความสวยงาน สะดุดตา แก่ประชาชนผู้ที่พบเห็น บ้านดินยังสร้างบรรยากาศให้เย็นร่มรื่น น่าอยู่ สดชื่น และที่สำคัญบ้านดินมีอากาศเย็นสบายช่วยประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายได้อีกทาง
          แหล่งเรียนรู้ชุมชนโฮมฮักดินท่าสี ยังเป็นสถานที่เปิดให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ ให้กับประชาชนทั่วไปได้มาพักผ่อน บุคคลที่สนใจสามารถเข้ามาพักผ่อน และเรียนรู้วิถีวิชีวิตของคนในชุมชน บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งจะได้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิต การเป็นอยู่ของคนในชุมชน ร่วมตักบาตรถนนสายบุญที่บ้านท่าสี เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแบบพอเพียง และน่าอยู่            แหล่งเรียนรู้ชุมชนโฮมฮักดินท่าสี ยังเป็นสถานที่ใช้ในการจัดอบรมประชาชนทั่วไป และหน่วยงานๆ ที่มีความสนใจเข้ามาใช้สถานที่ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ร่มเย็น เปรียบเสมือนนั่งเรียนกลางธรรมชาติ ได้อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์ เป็นสถานที่สะดุดตา สวยงาม และเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างบ้านดิน สำหรับคนที่สนใจเรื่องการนำภูมิปัญญามาใช้ผสมผสานในการสร้างบ้านดิน         ตำแหน่งที่ตั้ง บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าสี ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 เบอร์โทรศัพท์ 0631947486
        ข้อมูลเนื้อหา  เรื่องราว เขียนโดย นางนิรัชฎา  คงชัย ครู กศน.ตำบล
        ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พละ ครู ประจำศูนย์การเรียนชุมชน
        ข้อมูล TKP อ้างอิง แหล่งเรียนรู้ชุมชน โฮมฮักดิน..ท่าสี - ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี (341udonthani.blogspot.com)


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand