TKP HEADLINE

น้ำพริก กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ

น้ำพริก กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ

         น้ำพริก กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ อาชีพท้องถิ่นตำบลเขาพระ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แต่เดิมได้รับงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) จาก กศน.ตำบลเขาพระ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช โดยมีนางสมร โสขุมา และนางระเบียบ สะราคำ ซึ่งมีความรู้ ด้านการทำน้ำพริก เช่น น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกตาแดง น้ำพริกแกงส้ม ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรให้กับสมาชิกในชุมชน และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นของ กศน.ตำบลเขาพระ อีกด้วย วัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณมาจาก กศน.ตำบลเขาพระ และจากชาวบ้านที่สนใจเรียนการทำน้ำพริกได้นำ พริกแห้ง ตะไคร้ และเครื่องสมุนไพรต่าง ๆ มาจากบ้าน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้จากชุมชน บางส่วนนำมาขายให้กับกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเอง ต่อมาพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช ได้จัดตั้งให้กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ เป็นวิสาหกิจชุมชนของตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันน้ำพริก  กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ได้นำมาผลิตออกจำหน่ายบริเวณตลาดหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 07 : 00 – 12 : 00 น.จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท และแบ่งขายเป็นกระปุก กระปุกละ 20 บาท มีน้ำพริกทั้งหมด 3 อย่าง ได้แก่ น้ำพริกตาแดง , น้ำพริกแกงเผ็ด , น้ำพริกแกงส้ม อีกทั้งยังสามารถซื้อได้ที่บ้านนางสมร โสขุมา ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเขาพระ  รวมใจได้ตลาดทั้งวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ – วันจันทร์ (หยุดทุกวันอังคาร) เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจเขาพระรวมใจจะรวมตัวกันผลิตน้ำพริกทุก ๆ วันอังคารของสัปดาห์ นอกจากตำบลเขาพระจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก  เงินที่ขายน้ำพริก ๆ ได้ นางสมร โสขุมา ประธานกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ได้นำไปบริหารจัดการ  กลุ่มเขาพระรวมใจ 1 ส่วน และมีการต่อยอดอาชีพ ในการทำขนมชั้นสูตรชาววัง มะม่วงกวน  เพื่อถนอมอาหาร นำไปจัดจำหน่ายต่อยอดมูลค่าสินค้า ส่วนที่เหลือจะนำมาจ่ายเป็นค่าแรงในการทำน้ำพริก ขนม และการถนอมอาหารให้กับสมาชิกของกลุ่มเขาพระรวมใจ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เขาพระรวมใจเข้มแข็ง และสามารถสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มต่อไปได้        ในด้านของการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำพริกเขาพระ รวมใจ ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ให้คำแนะนำเรื่องเรื่องสติกเกอร์การแบ่งน้ำพริกประเภอต่าง ๆ เช่น สติกเกอร์สีแดงคือ น้ำพริกตาแดง สติกเกอร์สีส้มคือ น้ำพริกแกงส้ม และสติกเกอร์สีเหลืองคือ น้ำพริกแกงเผ็ด เพื่อเป็นการแบ่งประเภทของน้ำพริกต่างๆ ทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อไม่สับสนกับสินค้า มีการวางจำหน่ายโดยติดราคาสินค้าอย่างชัดเจน เที่ยงตรง สามารถชั่งน้ำพริกจากตราชั่งที่เที่ยงตรง วัสดุดิบที่นำมาทำน้ำพริก ได้มาจากคนในชุมชนที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีกลิ่นซุน ทำให้กลิ่นและรสชาติของอาหารดีขึ้น สร้างความอร่อยให้กับผู้ที่มาซื้อน้ำพริกจากกลุ่ม เขาพระ รวมใจ โดยนางสมร โสขุมาเมื่อว่างจากการทำน้ำพริก กลุ่มเขาพระ รวมใจ จะนำมะม่วงจากบ้านของสมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชนที่ปลอดสารพิษ นำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวน และได้แนวคิดจากสมาชิกในกลุ่มให้ทำการหาแพคเก็ตที่สามารถวางขายได้ในราคาไม่แพง พอดีคำ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการทำน้ำพริกอีกด้วย สินค้าเหล่านี้สามารถซื้อได้ที่ตลาดนัดชุมชนหน้าโรงพยาบาลตำบลเขาพระ และบ้านประธานกลุ่มเขาพระ รวมใจ 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนน 340 สุพรรณบุรี - ชัยนาท เลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ข้ามสะพานผ่านสี่แยกไฟแดง เลี้ยวซ้าย ขับไปเรื่อย ๆ ประมาณ 500 เมตร สังเกตซ้ายมือจะพบชื่อป้ายร้าน ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ริน กลุ่มน้ำพริกเขาพระรวมใจจะอยู่ซ้ายมือ

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวพรรณทิพย์ สว่างศรี
ภาพถ่าย / ภาพประกอบ โดย นางสาวพรรณทิพย์ สว่างศรี
กศน.ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี


ดาวน์โหลดเอกสาร

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand