TKP HEADLINE

นวดแผนไทยวัดบ้านดอน

 นวดแผนไทยวัดบ้านดอน

กลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน หรือรู้จักกันในนามว่า ศูนย์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยวัดบ้านดอน มีประวัติความเป็นมา คือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ได้มีการประชุมกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ของสถานีอนามัยบ้านดอน  นางชั้นเชิง แจ่มแจ้ง ได้เสนอโครงการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการอบรมจากสาธารณสุข จังหวัดระยอง เมื่อได้อธิบายรายละเอียดของโครงการให้ที่ประชุมทราบได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่มด้วยดี ว่าเห็นควรจัดตั้งโครงการนวดไทยขึ้น  หลังจากที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเห็นด้วยกับโครงการ จึงได้มีการปรึกษาหารือกัน เรื่องทุนทรัพย์  
ในการดำเนินโครงการ จึงได้ลงมติกันจัดงานสังสรรค์ มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 75,000 บาท กลุ่ม อ.ส.ม. จึงได้ประชุมกันอีกครั้งในหัวข้อของสถานที่ตั้งกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าสถานีอนามัยบ้านดอนคับแคบเกินไป จึงจัดประชุมอีกครั้งพร้อมด้วยชาวบ้าน เลือกสถานที่ตั้งกลุ่ม
จาก 3 สถานที่ 1) อนามัยบ้านดอน 2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์สี่แยกบ้านดอน 3) วัดบ้านดอน ผลปรากฏว่า
เสียงค่อนข้างมากให้จัดตั้งที่วัดบ้านดอน และในขณะเดียวกัน พระครูปลัดวิรัตน์ อคคธมโม เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนได้เสนอยกศาลาถือศีลดั้งเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาก่อสร้างอาคารนวดริมสระน้ำด้านตะวันตก เป็นห้องนวด 5 เตียง ห้องประคบ 2 เตียง  ส่วนเงินทุนที่ได้จากการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จัดสร้างห้องอบสมุนไพรชายหญิง 2 ห้อง และห้องน้ำอีก 2 ห้อง  การทำงานได้รับความรู้จากคุณสมวรรณ มุกดาสนิท
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลวังจันทร์ และตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการรักษาโรคพื้นฐานเหมือนหมอโบราณที่สืบทอดกันมาและศึกษา หาความรู้ ความชำนาญจากแหล่งวิชาเพิ่มเติม 
โดยรับการสนับสนุน เรื่องอาคารสถานที่ (สร้างโรงนวด) จัดตั้งคณะกรรมการเข้าช่วยเหลือจากทางวัดบ้านดอน โดยการนำของ พระครูปลัดวิรัตน์ อคคธมโม และมีนายเยี่ยม ท่าฉลาด เป็นประธาน มีกิจการนวด ประคบ และอบสมุนไพรให้ชื่อว่า “ศูนย์อบสมุนไพร วัดบ้านดอน” ครั้งแรก มีผู้ปฏิบัติงานทั้งนวด อบ ประคบ รวม 17 คน มีเตียง 5 เตียง ปัจจุบันมีเตียง 25 เตียง หมอ 25 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 41 คน ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต. อบจ. ด้วยดีเสมอมาและยกย่องให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ในตำบลเชิงเนินที่นับว่าดีเด่นซึ่งมีการนวดหลายอย่าง การประคบอบสมุนไพรเป็นที่สนใจ ซึ่งใช้ชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน” กลุ่มอนุรักษ์การนวดแผนไทยวัดบ้านดอน เปิดดำเนินการวันที่ 11 กรกฎาคม 2540
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสาธารณสุข หลังจากนั้นได้มีการโยกย้ายมาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวัดบ้านดอน โดยมี นายวิรัช  ไหวพริบ เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน
      


โดยรับการสนับสนุน เรื่องอาคารสถานที่ (สร้างโรงนวด) จัดตั้งคณะกรรมการเข้าช่วยเหลือจากทางวัดบ้านดอน โดยการนำของ พระครูปลัดวิรัตน์ อคคธมโม และมีนายเยี่ยม ท่าฉลาด เป็นประธาน มีกิจการนวด ประคบ และอบสมุนไพรให้ชื่อว่า “ศูนย์อบสมุนไพร วัดบ้านดอน” ครั้งแรก มีผู้ปฏิบัติงานทั้งนวด อบ ประคบ รวม 17 คน มีเตียง 5 เตียง ปัจจุบันมีเตียง 25 เตียง หมอ 25 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 41 คน ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต. อบจ. ด้วยดีเสมอมาและยกย่องให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ในตำบลเชิงเนินที่นับว่าดีเด่นซึ่งมีการนวดหลายอย่าง การประคบอบสมุนไพรเป็นที่สนใจ ซึ่งใช้ชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน” กลุ่มอนุรักษ์การนวดแผนไทยวัดบ้านดอน เปิดดำเนินการวันที่ 11 กรกฎาคม 2540
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสาธารณสุข หลังจากนั้นได้มีการโยกย้ายมาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวัดบ้านดอน โดยมี นายวิรัช  ไหวพริบ เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน
   ในช่วงระยะเวลาก่อตั้งนี้ ทางกลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน ได้ส่งผู้สนใจการนวดไทยไปศึกษาหลักสูตร การนวดจากสถาบันต่าง ๆ จบหลักสูตรได้รับเกียรติบัตรรับรองก่อนจึงจะพิจารณารับเข้าทำงาน หมอนวด ทุกคนต้องมีใบประกอบการนวด หรือใบมาตรฐานหมอ
อาคารนวด 4 หลัง คือ 
1) อาคารการนวดไทย 
2) อาคารห้องอบสมุนไพร  
3) อาคารเรือนไทยเสริมความงามหลังคลอด 
4) อาคารประคบสมุนไพร 
มีเตียงทั้งหมด 24 เตียง หมอนวดและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 33 คน
ประโยชน์ของการนวด
1) คลายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2) การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให่ดียิ่งขึ้น
3) นวดเนื้อคลายเครียดจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
4) บรรเทาอาการปวดศีรษะโรคไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต
ประเภทของการนวด การนวดที่ศูนย์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1) นวดตัว สำหรับท่านที่ต้องการการผ่อนคลาย โดยการนวดทั่วร่างกายโดยหมอนวดที่มีความชำนาญ และพร้อมให้คำแนะนำที่ดี 
2) นวดฝ่าเท้า สาหรับท่านที่ต้องการนวดเฉพาะจุด เน้นการนวดฝ่าเท้าโดยเฉพาะ 
3) นวดประคบ สาหรับท่านที่ต้องการใช้สมุนไพรเพื่อให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดี 
4) อบสมุนไพร สำหรับท่านที่ต้องการเข้าไปอบตัวด้วยความร้อนจากในห้องที่ใช้ไอน้ำ
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการไปนวดคือ โรคหรืออาการที่ไม่แนะนาให้นวด เช่น โรคติดต่อ เมาสุรา มีบาดแผล โรคความดัน สตรีมีรอบเดือน สตรีมีครรภ์ (พอนวดได้แต่ไม่แนะนาให้นอนคว่ำ)   
การใช้บริการ
การใช้บริการนวดทั้งตัวมีท่าต่าง ๆ เกือบ 100 ท่า หรือ นวดเฉพาะแห่ง เช่น นวดหน้า, 
นวดฝ่าเท้า, นวดศีรษะคลายเครียด
ประโยชน์ของการประคบ
การประคบสมุนไพรใช้ร่วมกับการนวดไทยให้ผลรักษาทั้งจากตัวยาสมุนไพรและความร้อน จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยทำให้เส้นเอ็นหย่อน แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำได้ดี คือ
1) บรรเทาอาการปวดเมื่อย
2) ลดอาการปวดบวมอักเสบของข้อ
3) ลดอาการเคล็ดขัดยอกของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ
4) ช่วยในการไหลเวียนของโลหิต
5) ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดคลายตัว
ประโยชน์ของการอบสมุนไพร
1) กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น
2) ช่วยลดความดันโลหิตสูง แก้ผด ผื่น กลากเกลื้อน
3) ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วสำหรับสตรีหลังคลอด
4) บรรเทาอาการปวดเมื่อยของร่างกาย
5) แก้โรคเหน็บชา อัมพฤกษ์ อัมพาต
6) ช่วยลดอาการหอบหืด
7) ช่วยลดไขมันส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 16.00 น. หยุดทุกวันพระ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3899 1573, 09 9121 2585 และ 08 1982 1294
                              
  ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวชริสรา  เคหาวิตร
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาวชริสรา เคหาวิตร/
เพจกลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอน จ.ระยอง
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand