TKP HEADLINE

เรียนรู้ ดูดาว ณ แปลงยาว หอเฉลิมพระเกียรติ

 เรียนรู้  ดูดาว  ณ แปลงยาว  หอเฉลิมพระเกียรติ 

           หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือหอดูดาวภูมิภาคฉะเชิงเทรา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่  999 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  บนพื้นที่ 36 ไร่ ที่วัดวังเย็นมอบให้จัดสร้างหอดูดาวฯ มีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค

กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับประชาชน  กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น กิจกรรมดูดาวตามสถานที่ต่าง ๆ กิจกรรม Public Night ทุกคืนวันเสาร์ การสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ เช่น จันทรุปราคา  เต็มดวง ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด
ค่ายครอบครัวดาราศาสตร์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับประชาชน ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม
กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ค่ายดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน  เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมดูดาว ฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์ แลเครื่องมือ/อุปกรณ์ดาราศาสตร์อื่น ๆ ค่ายชุมนุมดาราศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกลับไปสร้างชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียน อบรมนักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย เพื่อฝึกนักเรียนและเยาวชนสามารถถ่ายทอดและสื่อสารความรู้ดาราศาสตร์ไปสู่ ชุมชน และมาเป็นกำลังสำคัญช่วยเจ้าหน้าที่ หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ในการให้บริการประชาชน
กิจกรรมสำหรับครู อาจารย์  หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากจะเป็นสื่อกลางสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์ไปสู่นักเรียนในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมปูความรู้พื้นฐานดาราศาสตร์ ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ และจะส่งต่อความรู้ดาราศาสตร์สู่นักเรียนต่อไป
กิจกรรมสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจดาราศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาวและมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับนักดาราศาสตร์ด้วยกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางดาราศาสตร์ของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้
วัน-เวลา  เปิดบริการ
ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดนดิจิทัล  ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์พร้อมเรียนรู้ระบบสุริยะและกลุ่มดาว
อังคาร-ศุกร์   11.00-12.00 น. และ 15.00-16.00 น.
อาทิตย์        10.00-11.00 น.  และ 14.00-15.00 น.
       ***ค่าใช้จ่าย  บุคลทั่วไป  50 บาท***
       ***นักเรียน/นักศึกษา     30 บาท***
กิจกรรมดูดาว 
(NARIT  Public Night) ทุกวันเสาร์    18.00-22.00 น.
        ***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

ติตต่อได้ที่
ที่อยู่:เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 https://shorturl.asia/cGO3K 
โทรศัพท์. (+66) 038-589395 , 084-0882264
โทรสาร. (+66) 038-589396
 Facebook:@NARITCCO
  

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาววิไลรัตน์  ศรีรุ่ง 
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาววิไลรัตน์  ศรีรุ่ง
ข้อมูล TKP อ้างอิง  https://shorturl.asia/la3Jh
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand