TKP HEADLINE

เขื่อนบางลาง

 

เขื่อนบางลาง             ยะลา เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก ของภาคใต้ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เป็นผู้รับผิดชอบสามารถอำนวยประโยชน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และให้ความสว่างไสวด้วยไฟฟ้าไปทั่วทั้งภูมิภาค

              เขื่อนบางลางนับเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ของประเทศตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี ทั้งนี้ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังมีไม่เพียงพอ การก่อสร้างเขื่อนบางลาง ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎร หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนแห่งนี้จึงอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้ของประเทศอย่างแท้จริง

ลักษณะเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

          เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สามารถล่องแพหรือนั่งเรือชมทัศนียภาพป่าฮาลา เกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลาง สัมผัสธรรมชาติของป่าฮาลาบาลา ผืนป่าบริสุทธิ์ซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้แปลกตา ซึ่งเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ใบไม้สีทอง ปาล์มบังสูรย์ เฟิร์นดึกดำบรรพ์ บัวผุด เป็นต้น สามารถชมสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกระทิง กวางป่า หมูป่า เก้ง นากใหญ่ขนเรียบ ฝูงลิง ค่าง นอกจากนี้ยังมีนกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกเงือก นกชนหิน นกเงือกปากดำ นกกาฮัง ตลอดจนน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกกิตติโชควัฒนา น้ำตกคลองโต๊ะโมะ และน้ำตกคลองน้ำใส

- กั้นแม่น้ำปัตตานี ที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากตัวอำเภอเมือง 58 กิโลเมตร        

- ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร
กว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 260 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร

- อาคารโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 24,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิต 72,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 200 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

- ลานไกไฟฟ้า ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารโรงไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งมายังลานไกไฟฟ้าแห่งนี้ แล้วต่อไปยังสายส่ง ไฟฟ้า 115 กิโลวัตต์ 2 วงจร สู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

และอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูก
ของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็นำมาผลิตไฟฟ้านำจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมในบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำปัตตานีได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้อีกด้วย

ประโยชน์ของเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

          น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางสามารถอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานแก่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัด ยะลา และปัตตานี เป็นพื้นที่ 380,000 ไร่ ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 200 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบ ไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น นับเป็นผลพลอยได้ที่มีคุณประโยชน์มหาศาล

          นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางยังช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำปัตตานีที่เคยเกิดขึ้นอยู่เสมอ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้ ซึ่งช่วยเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อน และเป็น สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาอีกด้วย
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในเขื่อนบางลาง

สามารถเพลิดเพลินกับการล่องเรือแพชมทัศนียภาพ   ความสมบูรณ์ของป่าบาลา-ฮาลา โดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายาก และสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ใบไม้สีทองปาล์มบังสูรย์  เฟิร์นดึกดำบรรพ์ บัวผุด ฝูงกระทิง กวางป่า เป็นต้น รวมทั้งชมวิวเกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลาง  ใช้เวลาล่องประมาณ 4 ชั่วโมง

การเดินทาง  ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง จังหวัดพัทลุง ผ่านอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองยะลา ต่อด้วยถนนสายยะลา-เบตง ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 และอีก 48 กิโลเมตร ก็จะถึงเขื่อนบางลางข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย  :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา,ชมรมผู้ประกอบการแพเขื่อนบางลาง

ภาพถ่าย ภาพประกอบ โดย :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สำนักงานการท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดยะลา,ชมรมผู้ประกอบการแพเขื่อนบางลาง
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand