TKP HEADLINE

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา Knowledge Center of Chachoengsao (KCC)


ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา Knowledge Center of Chachoengsao ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เล็งเห็นการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้านของการสร้างทักษะชีวิต และมีความพร้อมที่จะพัฒนาสังคม รวมถึงมีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายองค์ความรู้ รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางเลือกในการเรียนรู้ของเมืองฉะเชิงเทรา ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแบ่งพื้นที่การเรียนรู้เป็น 9 โซน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย 

บ้านของเรา เป็นหอประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา ที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์ รวมถึงแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องปล่อยแสง เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ตลอดจนผลงานคุณภาพของคนในท้องถิ่น 
จัตุรัสนัดฝัน  เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มีการสับเปลี่ยนกิจกรรมในทุกๆเดือน เพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้เยาวชนเห็นคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในตัวตนห้องสมุดเด็ก เป็นห้องสมุดที่ออกแบบมาสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านมุมหนังสือต่างๆ ที่มีตั้งแต่หนังสือนิทานไปจนถึงหนังสือการ์ตูนแทรกความรู้ และมุมคอมพิวเตอร์

     
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดที่เปรียบเสมือนห้องอ่านหนังสือนอกเวลา เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยหนังสือกับสื่อมัลติมีเดียทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ


  
ห้องสมุดไอที ห้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง โซนมัลติมีเดีย โซนที่รวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เยาวชนใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และสร้างสรรค์


ห้องสมุดดนตรี เป็นพื้นที่สื่อสำหรับสร้างสรรค์ทางดนตรี ที่รวบรวมเครื่องเล่นเพลงคอมพิวเตอร์ มีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดที่สามารถใช้ฝึกทักษะได้จริง เพื่อจุดประกายไอเดียทางดนตรีให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนา


โรงละครKCC เป็นห้องออดิทอเรียมเอนกประสงค์ ที่ทันสมัย สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์หลากหลายแนว พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับแสดงผลงานสร้างสรรค์ ละครเวทีพื้นบ้าน ประกวดหนังสั้น ร้องเพลงประกวด หรือสัมมนา


ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา(KCC) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  ด้วยหนังสือที่หลากหลายคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โซนต่างๆที่เปิดให้บริการรองรับความสนใจที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยการลงไปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั้งยังได้รับความสนใจจากต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงาน และปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา(KCC) ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO อีกด้วยเวลาเปิด – ปิด : 09.00 – 18.00 น.(ปิดทุกวันจันทร์)
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47/2 ถนน นรกิจ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 
พิกัด 13.69380,101.07519

การเดินทาง : รถยนต์ ใช้ทางด่วนกรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) และใช้ทางออกไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
สู่ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ขับเลียบซ้ายไปทางถนนมหาจักรพรรดิ์ สังเกตุวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าซอยนรกิจ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราอยู่ทางซ้ายมือ

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นายชวลิต คงวัฒนะ
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นายชวลิต คงวัฒนะ
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://424chachoengsao.blogspot.com/2020/08/kcc.html

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand