TKP HEADLINE

วัดบ้านเมืองคง : หลวงพ่อใหญ่

             จากการบอกเล่าของพระเดชพระคุณเจ้า พระครูพิจิตร กิจจาธร ซึ่งพระคุณเจ้าเป็นลูกหลานของบ้านเมืองคง เกิดที่บ้านเมืองคงในตระกูลกรวยสวัสดิ์เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส พระคุณเจ้าให้ความเมตตาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนสถานวัดบ้านเมืองคงและศาสนวัตถุ ซึ่งถือเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย

    บ้านเมืองคงถือเป็นชุมชนโบราณ ตามหลักฐานที่ปรากฏ สถานที่แห่งนี้มีบรรพบุรุษได้อยู่อาศัยมาก่อน ได้ทิ้งหลักฐานในวัฒนธรรมหินตั้งไว้ให้เห็นจำนวน 9 หลัก ในวัดบ้านเมืองคง ซึ่งวัฒนธรรมหินตั้งตามหลักฐานประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการให้ข้อมูลไว้ เป็นวัฒนธรรมที่มีอายุประมาณ 1,500 ปีถึง 1,600 ปี ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ ประวัติการสร้างหมู่บ้าน การสร้างวัด วัดบ้านเมืองคงสร้างในปี พ.ศ. 2416 เป็นวัดในชุมชนใหญ่ ได้มีการสร้างโบสถ์หลังแรกเป็นโบสถ์ไม้โดยการใช้หินตั้งมาเป็นเสมา โดยมีทั้งหมดครบ 8 หลัก และหลักที่9 (ลูกนิมิต) ได้ฝังไว้ตรงกลางของโบสถ์โดยฝังลงไปทั้งแท่งของหินศิลาเป็นรูปหลักของเสาสี่เหลี่ยม โบสถ์ของวัดบ้านเมืองคงถือเป็นโบสถ์หลังที่ 2 ของอำเภอคง

    ต่อมาโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ได้ชำรุดไปตามกาลเวลา ทางวัดจึงได้รื้อโบสถ์เพื่อสร้างโบสถ์ใหม่และได้เปลี่ยนจากโบสถ์เป็นวิหาร ได้มีการขุดและพบลูกนิมิต (เสาหินโบราณ) หลักที่ 9 และเป็นหินที่มีความสมบูรณ์ พระเดชพระคุณเจ้า พระครูพิจิตร กิจจาธร จึงได้นำไปให้ช่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ "พระพุทธรูปศิลาพันปีมิ่งเมืองคง"

    พระทองคำสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธรูปทองคำ (ทองสัมฤทธิ์) เป็นพระพุทธรูปโบราณประมาณ 200 ปี ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น


    หลวงพ่อใหญ่ "พระพุทธโคดมศีรศากยนครคง" พระเดชพระคุณพระครูพิจิตร กิจจาธร ได้ดำริ ร่วมคิด ร่วมทำร่วมสร้างกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สาเหตุจากกำแพงวัดได้พังลงมา ด้วยมีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุติดกำแพงมากจึงอาจเป็นสาเหตุให้กำแพงวัดพังลงมา ในปี พ.ศ. 2562 พระคุณเจ้าจึงดำริและได้สร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่ (ใช้เวลาสร้าง 2 ปี ปี พ.ศ. 2564 ฉลองเป็นปีแรก) เพื่อให้ฐานของหลวงพ่อใหญ่มีที่ว่างในการเก็บอัฐิธาตุของชุมชน

            พระพุทธโคดมศรีศากยนครคง หน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 19 เมตร มีความงดงาม ปกปักพิทักษ์รักษาด้วยองค์นาคราชและช้างเอราวัณ พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ามากราบสักการะบูชาได้ตลอด

ช่วงเทศกาลที่สำคัญคือวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลไหว้หลวงพ่อใหญ่ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้นปีนี้ 2565 จัดเป็นปีที่ 2

    ศาลหลักเมือง ศาลคุณปู่คง คุณย่าเมือง เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับลูกหลานชาวบ้านเมืองคง ลูกหลานให้ความเคารพศรัทธาบูชาเป็นอย่างยิ่งผู้ให้ข้อมูล พระครูพิจิตร กิจจาธร และนายแดง กรวยสวัสดิ์ ผู้นำและปราชญ์ชุมชน
ผู้เรียบเรียง นายภานุวัฒน์ ดุษฎีนิศากร 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคง
ถนนเทศบาล 3 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand