TKP HEADLINE

หลักสูตรเพลงและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


             สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรเพลงและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ.2550 สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้เพลงและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปในปี พ.ศ.2554 แต่พิจารณาว่าหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาไว้ยังคงมีประโยชน์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จึงได้นำขึ้นช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand